/ Advocaat

In 2008 is Peter begonnen als advocaat omgevingsrecht bij AKD, dat één van de grootste en beste afdelingen omgevingsrecht van Nederland heeft. Hij stond in deze beginperiode veel gemeenten en ook provincies bij in allerlei bestemmingsplan-, vergunnings-, milieu- en handhavingsprocedures. Peter procedeerde in het begin in mindere mate voor projectontwikkelaars en aannemers. Ook deed Peter zaken op het gebied van overheidsaansprakelijkheid.

Na die beginperiode staat Peter vooral aan de kant van de bouwbedrijven; soms tegen de overheid, maar ook trekt hij samen met de overheid op tegen omwonenden. Bij zijn vorige advocatenkantoor stond Peter veel projectontwikkelaars, aannemers, ondernemers maar ook gemeenten bij in vergunnings-, handhavings-, bestemmingsplan- en milieuprocedures. Tot zijn specialisaties behoren complexe bouw- en handhavingsprocedures. Zijn ervaringen als jurist bij de bouwunit van de Raad van State stelt hem in staat om de randen van de rechtsmogelijkheden op te zoeken en accurate inschattingen te maken over de uitkomst van procedures. Zo nodig adviseert hij over het opstellen van herstelbesluiten om tussentijdse reparaties in de beroepsprocedure te verrichten om de winst zeker te stellen.

Peter heeft met zijn eigen advocatenkantoor een landelijke praktijk en is als specialist in complexe bouw- en handhavingszaken in te schakelen. Veelal kan hij tijdens een kennismakingsgesprek direct aangeven wat de slagingskansen en mogelijkheden zijn. Peter heeft zelf op zijn vakgebied het meeste geschreven waardoor hij direct kan adviseren zonder dure literatuurstudie van wat zijn concullega’s schrijven.

Naast zijn cliënten vindt Peter dat vooral kennis, ervaring en kunde centraal moeten staan. Vanuit die kernwaarden zal hij de komende jaren zijn advocatenkantoor met gelijkgestemden uitbreiden. Veel bouwrechtadvocaten hebben helaas geen verstand van de bouw of bouwtechniek. Er gaat niets boven ervaring buiten de advocatuur. Zoals werken op de bouw zelf of bij onze hoogste bestuursrechter. Een goede bereikbaarheid en snel adviseren vindt hij vanzelfsprekend. 

Peter brengt die kernwaarden in de praktijk door altijd – dus ook in de avonden en weekenden – telefonisch bereikbaar te zijn voor zijn cliënten. Zijn cliënten kunnen kosteloos een beroep op hem doen als zij een korte vraag hebben. Door een bouwdirecteur ook wel gekscherend ‘even een lesje krijgen’ genoemd.

Daarnaast is Peter veelvuldig spreker op cursussen en congressen. Ook heeft hij rond de honderd wetenschappelijke artikelen geschreven over vergunningen, bestemmingsplannen (omgevingsplannen), handhaving en milieurecht. In lekentaal schrijft hij hierover in blogs voor allerlei bouwbladen.