/ Bestemmingsplan
omgevingsplan

Dit zijn de wetenschappelijke publicaties van mr. dr. ing. Peter de Haan over bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan is de belangrijkste weigeringsgrond voor de omgevingsvergunning voor bouwen. Als een bouwplan of een bepaald gebruik in strijd is met het bestemmingsplan dan is een omgevingsvergunning vereist voor afwijking van het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan bepaalt waar mag worden gebouwd, in welke omvang en wat het toegestane gebruik is. In de Omgevingswet vervangt het omgevingsplan het bestemmingsplan.

Het is een kunst om een bestemmingsplan op de juiste manier te lezen. Zeker als het gaat om een bouwproject van vele miljoenen euro’s is aan te raden dat een ervaren jurist meekijkt. Peter heeft jarenlang als jurist bij de Raad van State, onze hoogste bestuursrechter, geadviseerd hoe de planregels van het bestemmingsplan moeten worden uitgelegd.