/ Bestuursrecht

Als expert op het gebied van (publiek) bouwrecht en omgevingsrecht heeft Peter ook veel verstandig van algemeen bestuursrecht. Als jurist van de Raad van State, onze hoogste bestuursrechter, kent hij alle spelregels van algemeen bestuursrecht en wat de mogelijkheden zijn.

Peter treedt regelmatig op als advocaat in (hoger) beroep in procedures die door adviesbureaus zijn voorbereid. Hij handelt dan naar aanleiding van een analyse van de risico’s en bepaalt welke stappen het beste genomen kunnen worden. Zo is Peter een expert in het opstellen van herstelbesluiten om procedures alsnog te winnen. Ook weet hij als geen ander wanneer het verstandig is om extra rapporten in te dienen om de (hoger) beroepsprocedure te winnen.

De basis is altijd algemeen bestuursrecht. Zo weet hij welke brieven van de gemeente besluiten zijn, waartegen moet worden geprocedeerd om uw rechten veilig te stellen. U bent bijvoorbeeld niet verplicht om een inspraakreactie in te dienen bij een voorontwerp bestemmingsplan. Het niet indienen van een zienswijze bij het ontwerpbestemmingsplan kan echter betekenen dat u niet kunt optreden tegen het vastgestelde bestemmingsplan.

Ook is bijvoorbeeld belangrijk om niet alleen te procederen tegen de invorderingsbeschikking in een handhavingszaak, maar ook tegen de last onder dwangsom die aan het invorderen van de boetes ten grondslag ligt.