/ Bouwbesluit

Dit zijn de wetenschappelijke publicaties van mr. dr. ing. Peter de Haan over de bouwtechnische voorschriften uit het Bouwbesluit 2012 en de opvolger het Besluit bouwwerken leefomgeving onder de Omgevingswet. Onder de Omgevingswet is meer maatwerk mogelijk ten aanzien van de bouwtechnische voorschriften. Daarover heeft Peter samen met Eric Moesker geschreven voor het Tijdschrift voor Bouwrecht.

In het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving wordt verwezen naar NEN-(EN-)normen. Deze normen zijn bindend zoals de Raad van State, de voormalige werkgever van Peter, heeft bepaald in de city crash-uitspraak. Veelal wordt daarvoor verwezen naar het Knooble-arrest van de Hoge Raad. Voor wat betreft vergunningverlening en handhaving is echter de Raad van State de hoogste rechter en niet de Hoge Raad.