/ Bouwtechnische voorschriften

Peter is bekendste advocaat op het gebied van bouwtechnische voorschriften in Nederland. Hij is de enige advocaat die op bouwtechnische voorschriften is gepromoveerd en heeft veruit het meeste over de vergunningverlening en handhaving gepubliceerd. Andere bouwrechtadvocaten branden hun vingers niet aan dit complexe onderwerp omdat zij geen technische achtergrond hebben.

Onder de Wabo is bij vergunningverlening en handhaving het bestemmingsplan belangrijker dan het Bouwbesluit 2012. Met de gelijktijdige inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gaat dat veranderen. De Omgevingswet bevat een aparte omgevingsvergunning voor een (technische) bouwactiviteit. De gemeente toetst die enkel en alleen aan de bouwtechnische voorschriften. Nog een reden waarom bouwtechnische voorschriften belangrijker worden, is omdat de omgevingsvergunning niet meer (zoals onder de Wabo) prevaleert boven de technische nieuwbouwvoorschriften. Na vergunningverlening kan de gemeente onder de Omgevingswet gewoon de nieuwbouwvoorschriften handhaven, ook als uit de vergunningaanvraag volgt dat niet aan die voorschriften zal worden voldaan en de gemeente dat bij vergunningverlening over het hoofd heeft gezien.

Bouwtechnische voorschriften worden straks ook veel belangrijker vanwege de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Als een bouwwerk valt onder het stelsel van kwaliteitsborging mag het gerealiseerde bouwwerk niet in gebruik worden genomen als de private kwaliteitsborger weigert een positieve verklaring af te geven dat het bouwwerk aan de nieuwbouwvoorschriften voldoet. Wanneer de ingebruikname wordt verboden, zullen alle partijen in het bouwproces elkaar aansprakelijk stellen en zich ingraven.