/ Bouwwerk

Dit zijn de wetenschappelijke publicaties van mr. dr. ing. Peter de Haan over wat een bouwwerk is. Als een object geen bouwwerk is, dan is ook geen omgevingsvergunning vereist voor het bouwen van een bouwwerk. Voor het eerst sinds de Woningwet 1901 wordt een definitie van een bouwwerk opgenomen in de Omgevingswet. Die definitie is gebaseerd op de jurisprudentie. Een object is een bouwwerk als sprake is van i. een constructie, ii. van enige omvang, die iii. plaatsgebonden is. Plaatsgebonden betekent niet aard- en nagelvast, maar dat het de bedoeling is dat het object langere tijd ter plaatse blijft. In zijn proefschrift gaat Peter diepgaand in op de vraag wanneer een object een bouwwerk is.

Een gebouw is een specialis van een bouwwerk. In een bestemmingsplan (omgevingsplan) staan veelal strengere regels voor gebouwen dan voor bouwwerken, geen gebouw zijnde. Een gebouw is een bouwwerk dat met meer dan twee wanden is omsloten en een dak heeft.