/ Expertise

In zijn loopbaan heeft Peter uitgebreide expertise in verschillende rechtsgebieden opgebouwd. Niet alleen is hij een expert op het gebied van (publiek) bouwrecht, omgevingsrecht, vergunningverlening en handhaving. Ook weet hij bijvoorbeeld veel over de regelgeving inzake de huisvesting van arbeidsmigranten, kamerverhuur en toeristische verhuur. Unit A1 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State – waar Peter jarenlang heeft gewerkt – behandelt niet alleen alle bouw- en handhavingszaken, maar ook alle milieuzaken. Hoewel Peter zich profileert als bouwrechtexpert weet hij ook veel over milieurecht en heeft hij veel daarover gepubliceerd.