/ Gepromoveerd

Peter is gepromoveerd op het huidige publieke bouwrecht, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en bouwen onder de Omgevingswet. Als civieltechnisch ingenieur en jurist (publiek) bouwrecht had hij de bagage om een proefschrift te schrijven voor dit technische onderwerp.

Als gepromoveerd bouwrechtadvocaat wordt hij veelvuldig gevraagd als spreker bij cursussen en congressen over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en over de Omgevingswet.

Naast zijn proefschrift heeft hij ongeveer honderd wetenschappelijke publicaties en meerdere boeken geschreven over (publiek) bouwrecht, vergunningverlening, handhaving en bestemmingsplannen (omgevingsplannen).