/ Huisvesting arbeidsmigranten

In Nederland is er een groot tekort aan bedden voor arbeidsmigranten. Dat is een groot probleem. Bovendien stellen gemeenten veelal onhaalbare eisen aan de huisvesting, waardoor de vergunningverlening lastig is. 

De huisvesting van arbeidsmigranten kan worden aangemerkt als logies of als wonen. Gemeenten willen de huisvesting aanmerken als logies (short, mid of long stay). Probleem is echter dat onze hoogste bestuursrechter, de Raad van State, de huisvesting van arbeidsmigranten al snel aanmerkt als wonen. Wanneer omwonenden vervolgens procederen tegen de omgevingsvergunning voor logies omdat feitelijk sprake is van wonen, dan stelt de bestuursrechter ze in het gelijk en vernietigt de omgevingsvergunning. 

Daarnaast komt het veel voor dat gemeenten alleen een tijdelijke omgevingsvergunning willen verlenen voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De maximale duur van de eventueel opvolgende tijdelijke omgevingsvergunningen is echter tien jaar. Dat betekent dat de terugverdientijd dan ook tien jaar moet zijn. Na afloop van de maximale duur van tijdelijke omgevingsvergunningen, kan de gemeente weliswaar een omgevingsvergunning voor onbepaalde termijn verlenen, maar dat is een groot risico. Ook kan een tijdelijke omgevingsvergunning voor nieuwbouw eigenlijk alleen worden verleend bij een demontabel bouwwerk (en dus niet bij een constructie van beton en staal dat niet zomaar verplaatst kan worden). Daarom is het beter om direct een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd te verkrijgen. Dat kost weliswaar meer tijd en geld, maar heeft u uw investering veilig gesteld. 

Om de huisvesting van arbeidsmigranten te kunnen aanmerken als logies, zal het verblijf kort moeten zijn (maximaal zes maanden) en zullen de arbeidsmigranten meerdere gezamenlijke faciliteiten moeten hebben (gezamenlijk eten, schoonmaak, etc.). De Raad van State heeft al een uitspraak gedaan waarbij na drie maanden sprake is van wonen! Dat is het geval als de arbeidsmigranten een eigen keuken en badkamer hebben. 

Zelfs als de gemeente wil meewerken, kan de provincie een horde zijn. De provincie kan de huisvesting van arbeidsmigranten in het buitengebied en op industrieterreinen tegenhouden. Dat is het geval als de huisvesting wordt mogelijk gemaakt met een postzegelbestemmingsplan of een omgevingsvergunning met de uitgebreide procedure. Daarom is verstandig te proberen de omgevingsvergunning te verkrijgen met een binnenplanse vrijstelling van het bestemmingsplan of toepassing van de kruimellijst. 

Peter heeft veel over de huisvesting van arbeidsmigranten geprocedeerd en gepubliceerd. Ook geeft hij hierover cursussen.