/ Natuurbescherming

Veelal is stikstof geen beletsel om woningbouw te realiseren. Vaak kan worden aangetoond dat de uitstoot op het nabijgelegen Natura 2000-gebied 0,00 mol per hectare per jaar is. En dan kan het bouwproject gewoon doorgaan.

Een aandachtspunt bij herontwikkeling is met name of er broedplaatsen zijn voor vleermuizen. Als u een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt en de gemeente concrete aanknopingspunten heeft dat er mogelijk vleermuizen in het gebouw verblijven, dan kan het zijn dat de gemeente eist dat u daarnaar onderzoek doet en zo nodig een ontheffing aanvraagt.

Als u een oud gebouw aankoopt om te herontwikkelingen is het raadzaam om direct te inspecteren op vleermuizen en het ontbreken van dieren door een adviesbureau te laten vastleggen. En vervolgens alle kieren dicht maken om het risico te voorkomen dat het gebouw alsnog adoor die dieren als verblijfplaats wordt gebruikt. Tegen het illegaal verstoren van vleermuizen treedt de gemeente niet alleen met handhaving op, ook komt strafrechtelijke vervolging regelmatig voor. Vleermuizen kunnen uw bouwproject ernstig – en vaak onnodig – vertragen.