/ Omgevingsvergunning bouw

De gemeente toetst een vergunningaanvraag voor bouwen aan onder meer het Bouwbesluit 2012, de bouwverordening, het bestemmingsplan en redelijke eisen van welstand.

Veruit de belangrijkste weigeringsgrond is het bestemmingsplan. Als de gemeente vindt dat het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan, dan moet de gemeente uit zichzelf direct beoordelen of zij bereid is een omgevingsvergunning te verlenen voor afwijking van het bestemmingsplan.

Zolang de omgevingsvergunning niet onherroepelijk is, bouwt u op eigen risico. Dit betekent dat u de gemeente niet succesvol aansprakelijk kunt stellen als de bestuursrechter tijdens de bouw de omgevingsvergunning vernietigt. Omwonenden kunnen bezwaar maken en vervolgens in beroep en hoger beroep gaan. Het kan meer dan twee jaar duren voordat de Raad van State als hoogste bestuursrechter oordeelt dat het hoger beroep van de omwonenden ongegrond is. En dat is als u in alle tussenstappen in één keer wint. Pas nadat alle procedurele mogelijkheden zijn verstreken, is uw omgevingsvergunning onherroepelijk.

Het is begrijpelijk als u niet twee jaar wilt wachten met bouwen. Dat hoeft ook niet. Tenzij de werking van de omgevingsvergunning is geschorst, mag u meteen beginnen. Dan is wel belangrijk dat u een goede risico-analyse heeft laten uitvoeren. Dat is één van de specialiteiten van Peter. Alleen advocaten met zeer veel ervaring kunnen het groene licht geven dat de risico’s zijn te overzien.