/ Overheids-
aansprakelijkheid

Peter is zijn loopbaan begonnen bij AKD. Een advocatenkantoor dat bekend staat om zijn expertise op het gebied van overheidsaansprakelijkheid. Peter heeft de nodige procedures hierover gevoerd.

Het is lastig om de gemeente aansprakelijk te stellen voor de door u geleden schade. De belangrijkste reden daarvoor is de formele rechtskracht. Als de gemeente een besluit neemt en dat besluit wordt onherroepelijk dan staat de rechtmatigheid van dat besluit vast. Als u vervolgens de gemeente aansprakelijk stelt vanwege de schade die dit besluit bij u aanricht, dan gaat dus ook de burgerlijke rechter uit van die rechtmatigheid en dat de gemeente dus goed heeft gehandeld.

Voor een succesvolle aansprakelijkstelling van de gemeente is dus in de eerste plaats van belang dat een besluit van de gemeente door de bestuursrechter wordt vernietigd. Na die vernietiging staat het onrechtmatig handelen van de gemeente vast, hetgeen de basis is voor uw aansprakelijkstelling van de gemeente.