Afwijzing aanwijzing als beschermd monument

Afwijzing aanwijzing als beschermd monument

Annotatie van advocaat mr. dr. ing. Peter de Haan in het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR 2011/139) bij ABRvS 8 juni 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BQ7474, inzake de afwijzing van een verzoek tot aanwijzing als beschermd monument. Geen deugdelijke motivering afwijzing van het...
Geen belanghebbende bij vergunning urnenbewaarplaats

Geen belanghebbende bij vergunning urnenbewaarplaats

Annotatie van advocaat mr. dr. ing. Peter de Haan en mr. M.H.P. Bullens in het tijdschrift Bouwrecht (BR 2012/61) bij ABRvS 21-12-2011, ECLI:NL:RVS:2011:BU8907, inzake belanghebbendendheid bij een vergunning voor een urnenbewaarplaats. Appellanten zijn geen...
Actieve openbaarmaking bedrijfs- en fabricagegegevens

Actieve openbaarmaking bedrijfs- en fabricagegegevens

Annotatie van advocaat mr. dr. ing. Peter de Haan in het tijdschrift Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB 2011/33) bij ABRvS 15 december 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BO7333, inzake het verstrekken van bedrijfs- en fabricagegegevens na een Wob-verzoek. Actieve...
Regelgeving bewoning recreatiewoning en toeristische verhuur

Regelgeving bewoning recreatiewoning en toeristische verhuur

Wetenschappelijke publicatie van advocaat mr. dr. ing. Peter de Haan en mr. Krijn de Ruijter in het tijdschrift Bouwrecht over de permanente bewoning van recreatiewoningen en toeristische verhuur. Regelgeving permanente bewoning recreatiewoning en toeristische verhuur...