Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet

Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet

Wetenschappelijke publicatie van advocaat mr. dr. ing. Peter de Haan en mr. Eric Moesker in het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR 2020/115) over vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet. Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet mr. dr. ing. P.M.J. de Haan en mr....
De onverplichte vergunningaanvraag onder de Omgevingswet

De onverplichte vergunningaanvraag onder de Omgevingswet

Wetenschappelijke publicatie van advocaat mr. dr. ing. Peter de Haan in het tijdschrift Bouwrecht (BR 2020/45) over de conformiteitsverklaring of een initiatief omgevingsplanvergunningvrij is en/of aan het omgevingsplan voldoen. Conformiteitsverklaring omgevingsplan...
Handhaving bouw onder de Omgevingswet

Handhaving bouw onder de Omgevingswet

Wetenschappelijke publicatie van advocaat mr. dr. ing. Peter de Haan in het tijdschrift Bouwrecht (BR 2019/36) over de handhaving bij bouwen en bouwactiviteiten onder de Omgevingswet. Daarbij wordt ingegaan op de vraag of de private kwaliteitsborger kan handhaven....
Vergunningverlening bouw onder de Omgevingswet

Vergunningverlening bouw onder de Omgevingswet

Wetenschappelijke publicatie van advocaat mr. dr. ing. Peter de Haan in het tijdschrift Bouwrecht (TBR 2019/17) over vergunningverlening voor bouwactiviteiten onder de Omgevingswet. De gevolgen van de wijze van vergunningverlening voor de Wet kwaliteitsborging voor...
Maatwerk technische bouwregelgeving in de Omgevingswet

Maatwerk technische bouwregelgeving in de Omgevingswet

Wetenschappelijke publicatie van mr. Eric Moesker en advocaat mr. dr. ing. Peter de Haan in het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR 2019/120) over het maatwerk bij technische bouwregelgeving in de Omgevingswet en wat dat maatwerk betekent voor de Wet kwaliteitsborging...