Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet

Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet

Wetenschappelijke publicatie van advocaat mr. dr. ing. Peter de Haan en mr. Eric Moesker in het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR 2020/115) over vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet. Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet mr. dr. ing. P.M.J. de Haan en mr....
Onverplichte vergunningaanvraag omgevingsplanactiviteit

Onverplichte vergunningaanvraag omgevingsplanactiviteit

Wetenschappelijke publicatie van advocaat mr. dr. ing. Peter de Haan in het tijdschrift Bouwrecht (BR 2020/45) over de conformiteitsverklaring of een initiatief omgevingsplanvergunningvrij is en/of aan het omgevingsplan voldoen. Conformiteitsverklaring omgevingsplan...
Jurisprudentie omgevingsvergunningvrij bouwen en gebruiken

Jurisprudentie omgevingsvergunningvrij bouwen en gebruiken

Wetenschappelijke publicatie van advocaat mr. dr. ing. Peter de Haan en mr. Gert-Jan Klapwijk in het tijdschrift Bouwrecht (BR 2013/112) over vergunningvrij bouwen onder de Wabo. Jurisprudentie omgevingsvergunningvrij bouwen en gebruiken: een tussenstand mr. dr. ing....