Actieve openbaarmaking bedrijfs- en fabricagegegevens

Actieve openbaarmaking bedrijfs- en fabricagegegevens

Annotatie van advocaat mr. dr. ing. Peter de Haan in het tijdschrift Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB 2011/33) bij ABRvS 15 december 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BO7333, inzake het verstrekken van bedrijfs- en fabricagegegevens na een Wob-verzoek. Actieve...