Dit zijn de wetenschappelijke publicaties van mr. dr. ing. Peter de Haan over (publiek) bouwrecht, omgevingsrecht, vergunningverlening en handhaving. De publicaties zijn weergegeven zonder de verwijzingen in de voetnoten. De volledige publicaties inclusief voetnoten zijn in te zien in de bouwrechttijdschriften en andere juridische tijdschriften. Ook kunt u daarvoor contact opnemen met Peter. Nu het meer dan 100 wetenschappelijke publicaties betreffen, zijn deze naar onderwerp verdeeld in onderstaand blokkenschema. Peter heeft aparte websites voor bouwen onder de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Op beide onderwerpen is Peter gepromoveerd.