/ Stikstof

De laatste tijd lijkt alles in de bouwregelgeving te draaien om stikstof. In werkelijkheid kunnen de meeste bouwprojecten gewoon doorgaan. Het zijn met name de agrarische sector en de industrie die zeer hard worden geraakt door de regelgeving rond stikstof. En in mindere mate de woningbouw.

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor bouwen kan de gemeente alleen vragen om ook een ontheffing voor stikstof aan te vragen als zij concrete aanknopingspunten heeft dat niet aan de normering wordt voldaan. Wel is handig alvast een rapport achter de hand te hebben waaruit volgt dat tijdens de realisatiefase en in de eindfase de stikstofuitstoot 0,00 mol per hectare per jaar is op het verderop gelegen Natura 2000-gebied. Dan kan het bouwproject sowieso doorgaan.

De regering is bezig met aparte stikstofnormen voor categorieën bouwplannen. Als een bouwproject kleiner is, dan hoeft niet nader naar stikstof te worden gekeken.