/ Wob

Dit zijn de wetenschappelijke publicaties van mr. dr. ing. Peter de Haan inzake de Wet openbaarheid van bestuur. Het kan zijn dat de gemeente weinig zin heeft u bepaalde informatie te verstrekken. U kunt dan een Wob-verzoek indienen, waardoor de gemeente alsnog moet meewerken. Het voordeel van een Wob-verzoek indienen is, dat u niet hoeft aan te tonen welk belang u heeft om de opgevraagde informatie te ontvangen. Op basis van de Wet openbaarheid van bestuur mag de gemeente echter bepaalde informatie achterhouden.