/ Huisvesting arbeidsmigranten

Dit zijn de wetenschappelijke publicaties van mr. dr. ing. Peter de Haan over de huisvesting van arbeidsmigranten. De legale huisvesting van arbeidsmigranten is in Nederland problematisch en dat terwijl arbeidsmigranten erg belangrijk zijn voor onze economie.

De huisvesting van arbeidsmigranten dient te worden aangemerkt als wonen of als logies. Veel bestemmingsplannen verbieden echter bewoning buiten gezinssamenstelling. Bij logies doet het probleem zich voor dat de Raad van State als hoogste bestuursrechter – anders dan de gemeenten – de huisvesting al snel aanmerkt als wonen in plaats van logies. Gemeenten willen vaak een tijdelijke omgevingsvergunning voor tien jaar verlenen bij een complex. Probleem is echter dat bij nieuwbouw dat gebouw dan ook geschikt moet zijn om na tien jaar te worden gedemonteerd. Anders kan eigenlijk geen tijdelijke vergunning worden verleend.

Provincies kunnen met een reactieve aanwijzing permanente huisvesting in het buitengebied en op bedrijventerreinen tegenhouden als die huisvesting met een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning met uitgebreide procedure mogelijk wordt gemaakt. Daarom is het aan te raden om die vergunningverlening rond te krijgen met een binnenplanse afwijking of toepassing van de kruimellijst. Bij beide laatstgenoemde kan de provincie namelijk geen reactieve aanwijzing geven