/ Ingenieur

Peter is een cum laude afgestudeerd civieltechnisch ingenieur (weg- en waterbouwkunde) met als specialisatie constructies. Als één van de weinige bouwrechtadvocaten in Nederland heeft hij dus ook een technische achtergrond. Overigens heeft hij ook zowel zijn propedeuse als zijn bachelor Nederlands recht cum laude behaald. Peter begrijpt bouwtechniek en hoe een bouwwerk op de bouwplaats wordt gerealiseerd. Zo heeft hij een half jaar als assistent-uitvoerder en werkvoorbereider stage gelopen in de zware betonbouw. Daarom weet Peter dat tijdens de bouw wijzingen in het bouwplan moeten worden doorgevoerd. En wat er tijdens de maatvoering en het storten van het beton mis kan gaan.

Peter heeft daarnaast een half jaar als tekenaar/constructeur stage gelopen op de bouwkundige constructie-afdeling van een internationaal advies- en ingenieursbureau. Zo heeft hij bouwtekeningen met Autocad gemaakt en vele constructieberekeningen met Matrixframe uitgevoerd. Ook werkte Peter gedurende een half jaar bij dat advies- en ingenieursbureau aan een afstudeerproject: een stalen overkapping met luchtkussendak dat rechtstreeks rust op de metselwerkmuren van een monumentaal pand in Amsterdam. Als ingenieur kan Peter goed de soms zeer technische bouwregelgeving uitleggen. Hij is daarom ook gepromoveerd op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en bouwen onder de Omgevingswet. Vanwege zijn technische achtergrond heeft hij tevens gewerkt bij de bouwunit van de Raad van State, onze hoogste bestuursrechter, en als senior adviseur bouwregelgeving bij het Informatiepunt Omgevingswet.