/ Raad van State

Peter heeft jarenlang gewerkt als jurist bij unit A1 van de Raad van State, onze hoogste bestuursrechter. Deze unit behandelt in hoger beroep alle bouw-, milieu- en handhavingszaken. Dit werk heeft Peter een onschatbare kennis gegeven over hoe het beste geprocedeerd kan worden en op welke manier de bestuursrechters tot hun oordeel komen.

Zijn werkervaring bij de Raad van State maakt dat hij veelvuldig wordt gevraagd als procesadvocaat om de zaak tijdens de zitting te bepleiten. Daarnaast adviseert hij vaak over het ‘Raad van State’-proof maken van omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen. Ook als de procedure bij de bestuursrechter al loopt. Zo is Peter een specialist in het opstellen van herstelbesluiten om de procedure alsnog te winnen. Hij heeft bijvoorbeeld een manier bedacht waardoor de Raad van State een tankstation als duurzaam aanmerkt, terwijl bij iedere opstelplaats gewoon diesel en benzine kan worden getankt.

Een projectontwikkelaar en aannemer bouwen een bouwwerk op eigen risico zolang de omgevingsvergunning niet onherroepelijk is. De gemeente kan niet achteraf succesvol aansprakelijk worden gesteld als de bestuursrechter de omgevingsvergunning vernietigt. Het kan echter jaren duren voordat de omgevingsvergunning onherroepelijk wordt, als omwonenden bezwaar maken en (hoger) beroep instellen. Daarom krijgt Peter vaak de vraag of niet toch al met de bouw kan worden begonnen hangende de procedure. Zijn eigen werkervaring bij de Raad van State komt dan van pas. Peter is bereid zijn nek uit te steken – ook bij grote bouwprojecten van meerdere miljoenen euro’s – en ‘groen licht’ te geven als de risico’s overzichtelijk zijn. Hij kan dat ‘groene licht’ geven door zijn ruime ervaring.

Onder omstandigheden kan het ook lonen om een deel van het bouwplan af te scheiden om de procedure bij de bestuursrechter te winnen. Een voorbeeld waarbij zijn werkervaring van toegevoegde waarde was, deed zich voor bij een zaak over een grote villawijk in Rotterdam. Jarenlang hadden omwonenden iedere procedure tegen bouwplannen op eenzelfde locatie gewonnen. Peter behandelde de zaak als advocaat vanaf het hoger beroep van het zoveelste bouwplan en ontdekte een afwijking van het bestemmingsplan, waarop de omwonenden wezen. Op zijn advies is met een herstelbesluit een klein deel van de omgevingsvergunning afgescheiden. De aannemer won de zaak nu het risico was geïsoleerd; de omgevingsvergunning werd onherroepelijk. Eindelijk kon de aannemer de tientallen villa’s zonder risico bouwen