/ Omgevingswet

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet heeft grote gevolgen voor de bouw. Peter heeft een eigen website voor bouwen onder de Omgevingswet. Op die website legt hij alle veranderingen in de regelgeving uit.

De Omgevingswet regelt onder meer de knip in de omgevingsvergunning voor bouwen in twee delen: de omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit en de omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit. Het kan zijn dat voor een groot bouwplan beide omgevingsvergunningen zijn vereist. De initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van beide omgevingsvergunningen.

Als de initiatiefnemer eerst de zekerheid wil dat hij überhaupt zijn bouwplan mag realiseren en wat de toegestane afmetingen en gebruik zijn, dan kan hij het beste eerst alleen de omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit aanvragen. Nadat de gemeente die omgevingsvergunning heeft verleend, kan hij zijn bouwplan bouwtechnisch uitwerken en de omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit aanvragen. Die technische uitwerking kost veel tijd en geld. Hij heeft dan al de zekerheid dat hij zijn bouwplan mag realiseren.

Onder de Omgevingswet zijn er in de basis maar liefst vijf lijsten voor wanneer een bouwwerk omgevingsvergunningvrij is. Vergunningvrij bouwen is nog ingewikkelder dan onder de Wabo. Zie ook voor vergunningvrij bouwen de website bouwen onder de Omgevingswet.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen geeft invulling aan de omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit. Peter heeft ook een eigen website over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.