/ Kwaliteitsborging bouw

Peter is gepromoveerd op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Daarnaast heeft hij de meeste wetenschappelijke artikelen en blogs over dit onderwerp geschreven. Ook geeft Peter regelmatig les over deze bouwwet bij cursussen en congressen. Overigens behandelt hij in zijn proefschrift ook bouwen onder de Omgevingswet en het huidige recht.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen heeft grote gevolgen voor alle partijen in de bouwkolom. De gevolgen zijn het grootst voor de aannemers en de gemeentelijke afdelingen bouw- en woningtoezicht. Door extra aandacht voor de interne kwaliteitsprocessen kunnen aannemers hun concurrentie achter zich laten.

Peter heeft een eigen website over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen met veel nuttige informatie over hoe die wet moet worden uitgelegd. Ga naar de website PDH-WKB